På svenska In English
  |  
  |  
  |  
Bekräftelse:
En orderbekräftelse skickas per e-post med information om beställningen.
 
Priser:
Samtliga priser anges alltid inklusive svensk moms om inte annat anges.

Betalning:
Du kan betala med Visa eller Mastercard. BTH använder Nets Netaxceot Betalningslösningar som är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Certifieringen uppnås genom mycket höga krav på system- och nätverkssäkerhet, kontinuerlig övervakning och en mycket sträng säkerhetspolicy. Certifikatet gäller för 12 månader och måste förnyas årligen. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos butiken. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat.

Övriga villkor:
För villkor beträffande avbokning och återbetalning, hänvisas till respektive konferens hemsida.

Behandling av Personuppgifter:
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder BTH BETALNING behöver du ange vissa personuppgifter. I samband med en beställning godkänner du att BTH lagrar och använder dina uppgifter i sin verksamhet för att fullgöra avtalet gentemot dig. 

BTH ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och att åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Då BTH är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen innebär detta att meddelanden och annan information som skickas till högskolan blir allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan BTH vid begäran komma att lämna ut dessa, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.
BTH sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för varje enskilt ändamål, i enlighet med gällande lagstiftning. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har också rätt att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kan du kontakta BTH:

Blekinge tekniska högskola, 371 79 Karlskrona,
telefon till växel 0455-38 50 00, e-post till registrator: registrator@bth.se

Du når högskolans dataskyddsombud genom att ringa till växeln eller via e-post till dataskyddsombud@bth.se.

Om du har klagomål på BTH:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till högskolans tillsynsmyndighet Datainspektionen.

För mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se  www.bth.se/personuppgifter
 
 
Adress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455 - 38 50 00
E-post: payment@bth.se
Ansvarig för sidan: Ekonomiavdelningen